Tapawudyny duýuň we GoodMax Zenan Razor bilen synanyşyksyz sakgaldan lezzet alyň.Herumşak, gözegçilikde saklamak aňsat tutawajy, her hereketi bilen takyklygy üpjün edip, bedeniňiziň tebigy görnüşine eýermäge mümkinçilik berýän, kellesi bilen süýşmeýän rezin tutawaç bar.Smoothumşak we nemlendiriji süýşmek üçin Aloe we E witamini bilen ýaglaýjy zolak.Aýallar üçin ýörite döredilen giň meýdany kontakt pyçak, saç syrdyranda aýallar üçin wagt tygşytlap biler, şol bir wagtyň özünde derini has gowy ýaglar.