Jiali Erkek Razor, onüzüňize oňaýly degmek, Saç syrmak tejribesini almak Dürli görnüşler dürli ulanylyş ssenarilerini we adamlary nyşana alýar: leeke pyçak we ekiz pyçak iş sapary ýa-da myhmanhana satyn almak üçin amatly, ony 1-3 gezek taşlap bolýar, ýagny 1-3 gezek taşlap bolýar. amatly “Triple pyçak” razor 5-7 gezek ulanylyp bilner, öýde ulanmak üçin amatly we müşderileriň saýlamagy üçin köp paket bar Bu dört pyçagyň başyndan alty pyçak razor, tutawaç we gaplamak üçin has amatlydyr. örän nepis.